ČPV Hamerský potok

Doprava

Ceník dopravy zajišťované pořadatelem (2022)

Doporučujeme
Doprava oba dva dny
200
Doprava v sobotu
Doprava v neděli
Doprava v sobotu
150
Doprava v sobotu
Doprava v neděli
Doprava v neděli
150
Doprava v sobotu
Doprava v neděli
Jednotlivá jízda
20
Splatná v hotovosti u řidiče

Informace k dopravě (2022)

Pořadatel zajistí svými autobusy dopravu z Jindřiše a Dvorečku do Ratmírova po oba dva dny dle jízdního řádu. Po oba dva dny bude tato doprava k dispozici těm vodákům, kteří si na startu nebo od dopravní služby, příp. v nouzi od řidičů, zakoupí permanentku za cenu více méně symbolickou. S ní se budete prokazovat při nástupu do busu. Lodě si navážete vlastním vázáním tak, aby vydržely na vleku až do Ratmírova. Doprava pojede tak dlouho, dokud poteče voda, takže všichni budete moci nechat auta nahoře v kempu a s sebou brát jen permanentku a vázání. Rádi bychom Vám nabídli lepší variantu než pendl s auty. Dopravce a pořadatel akce si vyhrazuje právo vyloučit z přepravy špatně navázané lodě. Lodě nesmí přesahovat boční profil autobusu.

Objízdné trasy
  1. Ratmírov – Jindřiš: Malý Ratmírov – Vlčice – Mutyněves – Jarošov nad Nežárkou – Jindřichův Hradec – Jindřiš
  2. Jindřiš – Ratmírov: z obce nahoru, na křižovatce vlevo na Blažejov a Ratmírov
  3. Ratmírov – Dvoreček: Ratmírov – Vlčice – Mutyněves – Dvoreček
  4. Dvoreček – Jindřiš: Blažejov – Hospříz – Jindřichův Hradec – Jindřiš

 

Změny užívání komunikací
  • Výjezd z kempu: odbočení povoleno na hráz rybníka, nikoliv na Blažejov.
  • Hráz rybníka: od železničního přejezdu snížená rychlost na 30 km/h až za hráz, z druhé strany totéž od začátku hráze až po přejezd. Od železničního přejezdu je až po vjezd do kempu možné zastavit na složení lodí max. 15 minut s tím, že posledních 30 m je vyhrazeno pro autobusy. Od vjezdu až do konce hráze je zákaz zastavení. V protisměru je zákaz zastavení až po železniční přejezd. Pořadatel vyhradí místo pro zastavení 2 autobusů s vlekem před vjezdem do kempu.
  • Dvoreček: Příjezd ze strany od Mutyněvsi, parkovaní os. aut je povoleno před mostem vpravo, za mostem vpravo směrem na Blažejov je zastávka mHd, od zastávky mHd po lihovar je povoleno parkování autobusů. Výstup z vody je povolen pouze za mostem vlevo, tak jako vloni. Od Blažejova po křižovatku na Oldřiš je snížena rychlost na 30 km/h a zároveň zákaz zastavení. Je absolutně zakázáno parkování mimo silnici ve Dvorečku.
  • Vjezd ke 4. kaskádě: bude zakázán. Pokud někdo zaparkuje mimo povolená místa, bude mu auto odtaženo.
  • Jindřiš: vjezd do obce bude umožněn pro všechny účastníky akce Hamerský potok pouze od Jindřichova Hradce. Od Blažejova bude platit zákaz vjezdu pro vodáky. Výjezd z obce bude směrem na Blažejov. Na pravém břehu v prostoru cíle bude vyhrazeno místo pro mHd.

 

Dodržujte tato opatření, slouží Vám pro bezpečnou dopravu a pohyb na startu i v cíli. Na dodržování předpisů bude dohlížet i policie ČR.

Provoz bude řízen označenou pořadatelskou službou, a to v sobotu od 8:00 do 18:00 a v neděli od 9:00 do 15:30.

Parkování vozidel bude umožněno na startu pouze v kempu, ne před hrází.

Dodržujte prosím dopravní značky a omezení, chrání Vás a Vaše zdraví. Pokud nebudete dodržovat dopravní objížďky, způsobíte chaos. Pokud někdo vjede do Jindřiše od Blažejova, bude muset couvat!

Jízdní řády (2023)

Odkaz na jízdní řády: Hamerák JR 2023