ČPV Hamerský potok

ČPV Hamerský potok

Další ročník ČPV se uskuteční 5.-6.10.2024

pod patronací Českého svazu kanoistů, za přispění obcí, sponzorů a kamarádů Slovanu
Jindřichův Hradec pořádá oddíl vodní turistiky TJ Bohemians Praha.

Obecné informace (2022)

Místo: Hamerský potok v úseku Malý Ratmírov – Jindřiš

Obtížnost: WW1 – 3, zejména horní úsek Ratmírov – Dvoreček je peřejnatý a vyžaduje dobrou znalost jízdy na úzké, rychlé, divoké a nepřehledné řece.

Ředitel závodu: Milan Hrabák, 777855448

Hlavní rozhodčí: Majka Hořejší

Stavitel trati: Lukáš Kopřiva

Hospodář akce: Tomáš Bauer

Dopravce: Jan Kukla, JHMD

Přihlášky: v místě startu dle rozpisu pro sobotu

Startovné: dle ceníku níže splatné při přihlašování. Při ztrátě čísla účtujeme 500 Kč.

Kategorie: dle pravidel platných pro rok 2022

Pravidla: jede se podle pravidel ČPV, platných pro rok 2022

Bezpečnost: Každý závodník musí mít po celou dobu jízdy v závodě na sobě plovací vestu a helmu na hlavě, jinak bude diskvalifikován. Závodu se mohou účastnit závodníci, kteří v daném soutěžním  roce dovrší věk 16-ti let a starší. Za mladistvé zodpovídá vysílající složka. Každý závodník jede na vlastní nebezpečí.

Záchrana: Pořadatel zajistí záchranu na 4 kaskádě, kde bude u záchranářů uložena lékárna. Každý účastník je povinen poskytnout pomoc a záchranu dle svých schopností, bude-li to nutné.

Splutí: dle ceníku níže splatné u odbočení do kempu na hrázi anebo u prezentace v kempu v okamžiku prvního příchodu.

Prosíme, nepleťte se v době závodu na trati! V době závodu je trať pro splouvání lodí bez čísel uzavřena!

Protesty: dle pravidel ČPV, podávají se ale řediteli závodu písemně do týdne od uveřejnění

Start: na rybníku, startovní interval 30s.

Občerstvení: Pro účastníky soutěže v sobotu v prostoru cíle v Jindřiši. Bude vydáno proti vrácení startovního čísla. Pozor- občerstvení mládeže je v jiném stánku.

Ceny: Pořadatel zvažuje vyhlásit soutěž o supercenu mezi vítězi jednotlivých kategorií. Včas to oznámí, nejpozději při výkladu tratě. Termín vyhlášení výsledků oznámíme nejpozději při výkladu tratě. V sobotu večer bude v kempu pro závodníky tombola z cen, co věnovali sponzoři akce.

Upozornění:

 • Dodržujte vyhrazené přístupové koridory k vodě, budou označeny páskou. Zejména se jedná o nástup a výstup ve Dvorečku na levém břehu za mostem i v okolí stavení.
 • V době závodu nebudou jezdit autobusy mHd ze Dvorečka.
 • Nepoškozujte soukromý majetek, ublížíte tím nám všem.
 • Chovejte se k ostatním tak, jak byste chtěli, aby se oni chovali k Vám.

Žádost: I při protestech si uvědomte, že pořadatelé jsou taky jen lidi a tento závod pořádají pro Vás ve svém volnu. Nemají žádný důvod Vás poškodit, takže Vás prosím, protestujte jinde, jindy a proti něčemu jinému. Nezavdejte nikomu příčinu k tomu, aby nám příští ročník překazil. Udržujte všude po sobě takový pořádek, jako byste byli u sebe doma. V cíli, na startu i jinde to po nás musí vypadat lépe než před námi.

Poplatky za splutí (2022)

Doporučujeme
Startovné
150
Účast v závodu
Občerstvení v cíli
Sobotní splutí
Nedělní splutí
Splutí víkend
150
Účast v závodu
Občerstvení v cíli
Sobotní splutí
Nedělní splutí
Splutí sobota
100
Účast v závodu
Občerstvení v cíli
Sobotní splutí
Nedělní splutí
Splutí neděle
120
Účast v závodu
Občerstvení v cíli
Sobotní splutí
Nedělní splutí

*Pořadatelem zajištěná doprava se hradí zvlášť dle ceníku uvedeného v sekci Doprava

Vybírané peníze nejsou platbou za vodu, ale za službu, bez které by se voda v korytě prostě neocitla. Pořadatel musel k tomu, aby se voda do koryta potoka mohla pustit, udělat tyto práce:

 1. projednat akci se státními orgány, projednat puštění vody s majitelem rybníků
 2. projít koryto potoka a zjistit rozsah poškození jarním táním, následně koryto vyčistit, vyndat napadané stromy, případně zajistit jejich vytažení
 3. zajistit pronájem pozemků, přes které se do vody nastupuje a z vody vystupuje
 4. zajistit po oba dva dny pořadatelskou službu
 5. zaplatit dopravu a ubytování pořadatelů
 6. pronajmout nařízené dopravní značení
 7. zajistit úklid po akci
 8. z vybraných peněz za startovné a splutí podpoříme Asociaci vodní turistiky a sportu

Vzhledem k tomu, že se objevují stále názory, že za vodu se nemusí platit, tak upozorňuji, že v tomto případě platíte službu, bez které byste se na tento kousek potoka prostě nedostali.

Program (2022)

Pátek

Možný příjezd do kempu Malý Ratmírov

tel.:

 • 723628583
 • 721384035
Sobota

9:00 – 17:00 pouštění vody

8:00 – 11:30 Přihlašování, placení a příprava na start

9:00 Výklad trati

9:30 Start první lodi na rybníku v kempu Malý Ratmírov

12:30 Start poslední lodi a uzavření závodu

14:00 Start soutěže mládeže ve Dvorečku

15:30 Předpokládaný dojezd poslední lodě dospělých do Jindřiše

15:00 Ukončení občerstvení v Jindřiši

18:00 Tombola, termín vyhlášení výsledků oznámíme nejpozději při výkladu tratě.

Neděle

Předpokládané vyhlášení výsledků v 8:30 h. Volné splouvání s dodržením bezpečnosti a dopravních a přístupových opatření od 9:00 do 14:00.

Hlavní partner akce

Sponzoři akce

Závody jsou konány za laskavého svolení zastupitelů města
Jindřichův Hradec, obcí Blažejov a Rodvínov

Medialní partneři akce

Hezkou vodu a příjemný víkend Vám přejí pořadatelé z Bohemky.